Tijden het laden brandt het (D) op de lader rood. Wanneer het batterijpakket volledig geladen is, dan brandt het lampje groen. 

Na 24 uur wordt het laden automatisch stopgezet. Het lampje op de lader blijft groen branden.

- Een volledige laadbeurt duurt ongeveer 4.30 uur bij een 317 WH batterijpakket en 6.30 uur bij een 418 Wh batterijpakket. 

- Het batterijpakket kan zowel in de fiets als daarbuiten opgeladen worden. 

- Let bij het terugplaatsen op de contactpunten van het dockingsstation (E)