De ‘mijn fiets is in beweging’ notificatie is een gevoelige alertfunctie die u aanzet wanneer u uw fiets parkeert op een plek die u niet vast of met regelmaat bezoekt. 

Wanneer uw fiets beweegt ontvangt u de melding ‘mijn fiets is in beweging’. Zet deze gevoelige alertfunctie alleen aan wanneer u uw fiets parkeert op een zoals bovenstaand omschreven plek. Anders ontvangt u de notificatie ook na het stoppen bij een verkeerslicht e.d.


Voor adressen die u standaard of met regelmaat bezoekt kunt u de functie ‘gebieden’ (ook wel geofencing) gebruiken. Met deze functie zet u een virtueel hek om uw huis, werk, supermarkt e.d. Wanneer uw fiets dit hek verlaat ontvangt u vervolgens een melding. Deze gebieden hoeft u één keer in te stellen waarna deze plekken altijd beveiligd zijn. 


Zet de notificatie ‘mijn fiets is in beweging’ daarom ook uit op de plekken waar u een ‘gebied’ heeft ingesteld.