Als u uw framenummer niet kan scannen zijn er verschillende oorzaken mogelijk.


  • Uw smartphone geeft geen toegang tot uw camera. Ga naar de instellingen op uw telefoon en geef de Connect App toegang tot uw camera.
  • U probeert een verkeerd nummer te scannen. Een framenummer begint altijd met twee letters en meerdere cijfers. De code bevindt zich op het frame, naast het linker pedaal. 


Probeer het framenummer altijd handmatig in te voeren wanneer het scannen niet lukt.


Werkt het scannen en het handmatig invoeren niet? Dien dan een ticket in.