Door een fout in de systemen die de Connect App met Enra verbind is het mogelijk dat u na het afsluiten van een verzekering een polis met een verkeerde verzekeringswaarde toegezonden krijgt.
Deze fout is bij ons bekend en wij monitoren alle gevallen.


Samen met Enra zijn wij bezig om dit probleem te verhelpen, indien u getroffen bent door dit probleem zal er op korte termijn contact met u opgenomen worden en zult u een nieuwe polis toegestuurd krijgen vanuit Enra.

Op deze nieuwe polis zal de correcte-waarde van de fiets ingevuld staan.